• En lyhörd och lyssnande partner som vill lösa våra problem
    "En lyhörd och lyssnande partner som vill lösa våra problem"
    Läs mer
  • Svevia
    "Styrkan är det breda utbudet och den goda dialogen"
    Läs mer

Produkter och tjänster

Oavsett om du är entreprenören med det stora anläggningsjobbet eller privatpersonen med det mindre trädgårdsprojektet kan du vända dig till oss! De flesta av våra uppdrag är i Västerbotten, men vi är inte främmande för att röra på oss. Som ett exempel på det pågår just nu vår etablering i Norrbotten, vänd dig till oss så berättar vi mer! 

När du behöver hjälp att bygga och underhålla

Vår moderna maskinpark och flexibla organisation ger oss möjligheter att samarbeta med kunder både i tunga gruv- och markarbeten till vägunderhåll åt kommuner, entreprenörer och privatpersoner.

Vi erbjuder även specialinriktade maskintjänster till byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, energibolag och järnvägsentreprenörer.

Oavsett om det gäller transporter av schaktmassor, grus, betong, asfalt och byggnadsmaterial är Bilfrakt.se väl rustade. Vi är en av de större aktörerna i Norrland, och vi kan även leverera grusmaterial från egna täkter.

När snö och halka kommer

Under vinterhalvåret snöröjer och sandar vi åt kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare. Du ser säkert också våra fordon ute på de större vägarna, oftast som underentreprenör åt Trafikverkets driftentreprenörer.

Du kan vara trygg

Givetvis är alla våra fordon och maskiner besiktade, godkända och försäkrade enligt gällande lagar och krav.

Våra förare har förarbevis och genomgår löpande olika kompetensutbildningar, och en hörnsten i hela vår verksamhet är styrkan i att snabbt och rätt bemanna de mest omfattande och komplicerade projekten.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer i menyn till höger!

Maskintjänster

Maskintjänster

Vår maskinpark består till stor del av hjullastare, grävmaskiner, dumprar o ...

Läs mer
Anläggningstransporter

Anläggningstransporter

Bilfrakt.se har en stor fordonsflotta anpassat för alla möjliga typer av tr ...

Läs mer
Snöröjning

Snöröjning

Vintern kan vara mörk, kall, snörik och alldeles underbar! Särskilt om du a ...

Läs mer
Grus, sand och jord

Grus, sand och jord

Vi levererar sand, grus, jord, asfalt- och bergkross från egna täkter, men ...

Läs mer