Företagspolicy

Denna policy styr vårt miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi skall:

  • genom samarbete, engagemang och flexibilitet leverera och ständigt utveckla tjänster och produkter i enlighet med kundens behov och önskemål.
  • värna om en hållbar miljö genom att alltid verka för att förebygga och ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten samt att minst uppfylla myndigheternas krav.
  • med systematiskt arbetsmiljöarbete engagera medarbetare att medverka till god livskvalitet i arbetet och på fritiden. Vi ska uppfylla ställda lagkrav och andra krav vi berörs av och som kan relateras till arbetsmiljön.
Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och me ...

Läs mer
Forskning

Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrak ...

Läs mer
Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma s ...

Läs mer

TRB Sverige AB

Bilfrakt.se är en av de 14 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföreta ...

Läs mer