Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrakt.se i en rad forskningsprojekt, där vi samarbetar med starka aktörer inom området för att driva utvecklingen framåt.

Nytt ledningssystem för trafiksäkerhet

Genom TRB Sverige AB har Bilfrakt.se medverkat till framtagandet av ISO 390 ...

Läs mer