Nytt ledningssystem för trafiksäkerhet

Genom TRB Sverige AB har Bilfrakt.se medverkat till framtagandet av ISO 39001, en ledningssystemstandard för trafiksäkerhet. Standarden syftar till att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. TRB Sverige AB var en av initiativtagarna till arbetet och SIS (Swedish Standards Institute) leder det svenska arbetet med standarden.