TRB Sverige AB

Bilfrakt.se är en av de 12 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen. TRB skall stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom bränsle, miljö, trafiksäkerhet och logistik.

TRB bedriver även forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Bland annat medverkan i ett forskningsprojekt.


Läs mer om TRB här>>

Företagspolicy

Företagspolicy

Denna policy styr vårt miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. Det innebär a ...

Läs mer
Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och me ...

Läs mer
Forskning

Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrak ...

Läs mer
Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma s ...

Läs mer