Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och medtrafikanter, att företaget blir att betrakta som ett gott föredöme i trafiken.

Detta skall uppnås genom att:

  • Informera och utbilda berörda transportörer i trafiksäkerhetsfrågor
  • Planera uppdrag så att föraren alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden, gällande och särskilda hastighetsregler
  • Egenkontroll utförs på fordonen så att de vid varje förhållande är i trafiksäkert skick
  • Bilbälte alltid används
  • Förare genomgår regelbunden hälso- och synkontroll
  • Aldrig vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet
  • Särskild hänsyn tas till barn och oskyddade trafikanter
  • Mobiltelefon inte används under körning utan handsfree
Företagspolicy

Företagspolicy

Denna policy styr vårt miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. Det innebär a ...

Läs mer
Forskning

Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrak ...

Läs mer
Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma s ...

Läs mer

TRB Sverige AB

Bilfrakt.se är en av de 14 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföreta ...

Läs mer