Affärsområdeschef till Bilfrakt Ballast AB

Har du branscherfarenhet från anläggnings- och entreprenadbranschen och gedigen ballastkännedom? Då har Bilfrakt uppdraget för dig.

I din roll som vår Affärsområdeschefen har du hela verksamhetsansvaret för Ballastverksamheten, med f n fyra personer direkt underställda, med uppdraget att forma och utveckla din egen organisation.

I din utåtriktade och marknadsorienterade roll bearbetar du aktivt marknaden genom företagsamverkande och nätverkande bygger du långsiktiga kundrelationer. Du skapar verksamhetsutvecklingsplan, deltar och driver förändringsarbeten och ansvarar för utveckling av bolagets uppsatta mål.

Med din goda planering och styrning av den dagliga verksamheten ansvarar du för tillståndsförfarande, täktansökan, tillståndsprövningar, samt upphandlingar med krossentreprenörer m m. Vår Affärsområdeschef ingår i Bilfrakts ledningsgrupp och deltar i företagets beslut och utveckling. 

Mer information och ansökan>>