Nya uppdrag

Bilfrakt har för DRS mark och anläggnings räkning fått jobbet att leverera ca 6000 ton krossmaterial samt borttransport av schaktmassor på Projektet Västra stranden 1 Kvarnvägen.
Projektet omsätter ca 1,5 miljoner kronor.

Vi tackar DRS mark och anläggning för förtroendet!

 

täkt