Tanka 25% förnybart på Svedjevägen 9 i Skellefteå

Nu har vi bytt ut Dieseln i vår drivmedelstank mot en DieselMix med 25% inblandning av förnybart drivmedel.

DieselMix uppfyller samma tekniska krav som en vanlig MK1 Diesel. Tanken hittar du på Svedjevägen 9 i Skellefteå. Vill du veta mer om vilka andra drivmedelsalternativ som finns på marknaden idag för tung trafik? Besök då https://trb.se/biodrivmedel/.

 

tank 2