Vi söker nya medarbetare

Bilfrakt är det ledande logistik och entreprenadföretaget i Västerbotten med en omsättning på över 550 mkr, 600 fordon och 500 sysselsatta personer. Bilfrakt ägs och drivs av över 200 åkerier, alla med sin specialistkompetens med en modern maskin- och fordonspark utrustad med det senaste inom informationsteknologi, för att leverera värdeskapande flexibla logistik och entreprenadlösningar i Norr, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi söker följande nya medarbetare:

Platschef Lycksele
En affärsorienterad entreprenadperson för en central roll i Bilfrakt affärsområde
västs (Västerbottens inland) utveckling, inom försäljning, leverans av
allt från material till entreprenaduppdrag, kvalitet, miljö samt med ekonomiskt-
och personalansvar.

Arbetsledare Storuman

Platschefens högra hand, med ansvar för försäljning, planering och genomförande
av uppdrag och entreprenader genom daglig arbetsledning, kundkontakter,
uppföljning av effektivitet och ekonomi samt ingångna avtal.

Entreprenadingenjör Umeå

Affärsområdeschefens högra hand, medverkar i projektens alla skeden
med lösningsförslag, kalkylering, överföring från kalkyl- till produktionsskede,
ekonomisk uppföljning, tidsplanering, projektplaner, personalplanering
och kundvård.

Transportledare Umeå

En nyckelperson som arbetar med försäljning, prissättning, offerter, ordermottagning,
planering och styrning av den dagliga verksamheten, hittar
kostnadseffektiva lösningar samt följer upp genomförda affärer.

Förväntningar:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att skapa
mycket goda relationer med såväl kunder, transportörer som medarbetare.
Du är målinriktad, strukturerad, noggrann och har en lämplig utbildning och
erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Ditt arbetssätt präglas av hög energi
och ett positivt synsätt med egen drivkraft och initiativförmåga samt av
affärsmässighet där du trivs med att arbeta i en föränderlig och utvecklande
omvärld.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan inkl. CV skickar du med mail till vår Affärsområdeschef
Jan Lundberg, e-post jan.lundberg@bilfrakt.se, senast 15 november 2017,
rekrytering sker löpande.