Bilfrakt TransBothnia Logistik AB

Vi växlar upp och bildar ett nytt bolag som bland annat kommer ägna sig åt utrikestransporter med trailers inom Europa. Bolaget har fått namnet Bilfrakt TransBothnia Logistik AB och vi har anställt tre mycket viktiga nyckelpersoner med hög kompetens och lång erfarenhet från branschen.

Mer om detta kan du läsa på Norran eller Affärsliv VK.

Bilfrakt TransBothnia Logistik AB