Nu står det klart...

När Umeå kommuns upphandling för snöröjningen nu är klar får logistik-, maskin- och entreprenadföretaget Bilfrakt Bothnia AB fortsatt förtroende vad gäller snöröjning och halkbekämpning av Umeå kommuns gator och vägar.

Uppdraget för Bilfrakt Bothnia avser vinterväghållning under perioden 1 oktober till 30 april och avtalet sträcker sig till år 2020 med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Det kommer att sysselsätta såväl traktorer som lastbilar, väghyvlar och snöslungor. I uppdraget ingår också att sköta om de snötippar dit snön bortforslas.

Läs hela artikeln här.

Snöröjning 2018