Viktig information kring den kommande reduktionsplikten

Den första juli 2018 träder en ny lag om reduktionsplikt ikraft. Sveriges riksdag har bestämt att allt drivmedel från och med den 1:a juli 2018 ska ha en inblandning av förnyelsebart drivmedel som ger en CO2-reduktion på 19,3%. Med förnyelsebart drivmedel menas bland annat HVO och RME.

Här kan du läsa ett kundbrev som gått ut med anledning av detta.