Jordprodukter, utbud

All jord tas fram i samarbete med Hasselfors Garden.

Hasselfors Garden, Bilfrakt.se

Gräsmattejord

För anläggning av gräsytor. En mullrik och stabil jord enligt Anläggnings-AMA.
Ej rotogräsfri. Sållad och lätthanterad. Gödslas i samband med sådd.
Läs mer »

Produktblad Gräsmattejord

Rabattjord

Mulljord med sand, flera sorters torv och bark. Grundgödslad och kalkad. Till
nya rabatter, byte av jord i gamla rabatter och komplettering av rabatter på hösten.
Används till sommarblommor (anueller), lök och små perenner.
Läs mer »

Produktblad Rabattjord

K-Dress

Lättarbetad sandbaserad mull för dressning av gräsmattor. Kalk och gödsel
är tillsatt. Pipluftning eller vertikalskärning bör göras innan utläggning.
Toppa ca två cm.
Läs mer »

Produktblad K-Dress

Frilandsjord

Trädgårdsjord E med högre mullhalt. Mineralgödslad och naturgödslad. För anläggning av ytor till odling av grönsaker och potatis.
Läs mer »

Produktblad Frilandsjord

Växtjord typ C, (Bjälklagsjord)

Rotogräsfri jordblandning med inblandning av 40 % fukthållande och strukturskapande pimpsten. Denna jord rekommenderar vi till planteringar på tak, takterasser, bjälklag eller vid andra extrema situationer där man inte kan bygga optimalt djup markprofil. 
Läs mer »

Produktblad Växtjord typ C, (Bjälklagsjord)

Trädgårdsjord typ B, (Trädplanteringsjord)

Rotogräsfri och genomsläpplig jord som skapar torra planteringsmiljöer. Innehåller sand i olika fraktioner som skapar struktur samt torv som hjälper till i etableringen. Passar bra på platser där man vill skapa genomsläppligväxtbädd för buskar, träd eller andra växtersom önskar porös jord.

Läs mer »

Produktblad Växtjord typ B, (Trädplanteringsjord)