Säckleveranser

Du kan även beställa material förpackat i säckar. Varje säck rymmer ca 800 liter.
Som framgår av prislistan betalar du lite mer för den första säcken jämfört med de
följande säck på samma lass.

Säckleveranser inom Umeå tätort

Bergbärlager 0-32 mm
Stenmjöl 0-4 mm
Makadam 8-16 mm
Singel 6-12 mm
Sättsand
Fyllnadssand
Leksand
Singel 12-32 mm
Gräsmattejord
Rabattjord
K-Dress
Frilandsjord
Trädgårdsjord E Ogödslad
Trädgårdsjord E Naturgödslad
Trädgårdsjord E Mineralgödslad
Täckbark
1 250:- säck 1, 875:- säck 2

Säckleveranser utanför Umeå tätort inom 3 mils radie

Bergbärlager 0-32 mm
Stenmjöl 0-4 mm
Makadam 8-16 mm
Singel 6-12 mm
Sättsand
Fyllnadssand
Leksand
Singel 12-32 mm
Gräsmattejord
Rabattjord
K-Dress
Frilandsjord
Trädgårdsjord E Ogödslad
Trädgårdsjord E Naturgödslad
Trädgårdsjord E Mineralgödslad
Täckbark
1 875:- säck 1, 1 000:- säck 2

Beställning görs senast tisdag för leverans torsdag. Priserna är inklusive moms.