Säckleveranser

Du kan även beställa material förpackat i säckar. Varje säck rymmer ca 800 liter.
Som framgår av prislistan betalar du lite mer för den första säcken jämfört med de
följande säck på samma lass.

Säckleveranser inom Umeå tätort

Bergbärlager 0-32 mm
Stenmjöl 0-4 mm
Singel 8-16
Singel 16-32
Makadam 8-16 mm
Sättsand
Fyllnadssand
Leksand
Gräsmattejord
Rabattjord
Frilandsjord
Täckbark
1 250:- säck 1, 875:- säck 2

Säckleveranser utanför Umeå tätort inom 3 mils radie

Bergbärlager 0-32 mm
Stenmjöl 0-4 mm
Singel 8-16
Singel 16-32
Makadam 8-16 mm
Sättsand
Fyllnadssand
Leksand
Gräsmattejord
Rabattjord
Frilandsjord
Täckbark
1 875:- säck 1, 1 000:- säck 2

Beställning görs senast tisdag för leverans torsdag. Priserna är inklusive moms.