Logga in som delägare

Här hittar du våra IT-tjänster som kräver inloggning

Lotswebb
Delägare i Bilfrakt.se har tillgång till Lotswebben. På denna portal finns ordrar och bokningar som lagts ut på respektive åkeri. Här finns även den månatliga avräkningen för utförda transportuppdrag.
Logga in på Lotswebb  - Nya order Mobilast 

Delägarportalen
På denna portal kan delägare i Bilfrakt.se logga in på för att ta del av intern information och nyheter. Det rör sig om information från företagsledning och affärområden.  
Logga in på Delägarportalen 


 IT-tjänster

Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra. I det arbetet har informationsteknologin en viktig roll, dels för att bli effektivare och kvalitetssäkrare men även för att kunna utveckla helt nya tjänster. Inom Bilfrakt.se har vi valt att se informationsteknologi som Framgångsfaktor och en självklar del av förbättringsarbetet.

Ett exempel på informationsteknologi som framgångsfaktor är den mobila dator som vi utrustat våra fordon med och som kommunicerar med affärssystem och ett uppföljningssystem för transportledare. Det hjälper oss att nå lägre bränsleförbrukning, effektivare orderhantering, säkrare transporter och till bättre lönsamhet.

Hem

Logga in som företagskund

Kontakta oss