Nu står det klart att Bilfrakt får uppdraget att snöröja gator och vägar i Umeå kommun framöver. Uppdraget avser vinterväghållning under period 1 oktober till 30 april och avtalet sträcker sig till år 2020. Mer om detta kan du läsa på VK Affärsliv24 eller Norran.