Efter 6 år som VD och koncernchef är det nu dags att lämna över ledarskapet i Bilfraktskoncernen säger VD Patrik Berglund!

Bilfrakt genomför nu en uppdelning av ledarskapet på förvaltning och produktion.

Ny koncernchef blir Nicklas Hermansson!

Nicklas har sen våren 2018 jobbat som CFO i Bilfraktskoncernen och kommer nu att ta hand om de koncerngemensamma angelägenheterna och blir även VD för Bilfrakt Bothnia Kapitalförvaltning AB och fastighetsbolaget Logifast AB. Nicklas har tidigare bland annat jobbat som auktoriserad revisor och kontorschef på KPMG i Umeå.

Ny VD för våra tre produktionsbolag, Bilfrakt Bothnia AB, Bilfrakt Ballast AB och Bilfrakt Transbothnia Logistik AB blir Anders Brännlund!

Anders värvades till Bilfraktskoncernen redan 2017 som ansvarig för Bilfrakts Ballastverksamhet. Sedan sommaren 2019 har Anders även ansvarat för koncernens anläggningsverksamhet, tillika kärnverksamhet. I och med denna nya uppdelning tar Anders även ansvaret för vår logistikverksamhet. Anders har en bred bakgrund från anläggningsbranschen där han tidigare jobbat åt både NCC och Svevia samt varit väg och täktansvarig i Västerbotten för Holmen.

Det känns fantastisk bra att få visa branschen och marknaden att med bra rekryteringar och många duktiga medarbetare finns det goda möjligheter till bra karriärvägar inom bolaget. Det är med glädje och stolthet jag nu få lämna över taktpinnen till Nicklas och Anders, säger Patrik Berglund, Bilfrakts avgående VD. (Gemensam bild, från vänster Anders, Patrik, Nicklas)

Dage Munter, styrelseordförande i Bilfrakt Koncernen:

Patrik Berglund har under sina år som VD bidragit till att utveckla Bilfrakt i Västerbotten, skapat en trygghet och ett lugn för medarbetare såväl för delägare i koncernen. Patrik har även varit en brobyggare och utvecklat samarbete med såväl nya som gamla kunder.

Patrik Berglund har tillsammans med sina medarbetare och delägare utvecklat koncernen till ett modernt och lönsamt företag, som idag är en värdeskapande aktör med flexibla maskin-transport-och logistiklösningar, med omtanke om klimat och miljö.
Från styrelsens sida vill jag tacka Patrik för hans mycket goda arbete i koncernen och önskar honom all lycka i framtiden som pensionär tillsammans med sin familj.

Om Bilfraktkoncernen:
Bilfrakts hemmamarknad är Västerbotten med en logistikverksamhet över hela Sverige och stora delar av Europa. Bilfrakt har ca 30 anställda och ca 200 delägare som disponerar över 330 maskiner, 170 bilar och sysselsätter ca 800 personer.
Mission
Genom engagemang och samverkan skapa största möjliga kund- och delägarnytta