Vi växlar upp och bildar ett nytt bolag som bland annat kommer ägna sig åt utrikestransporter med trailers inom Europa. Bolaget har fått namnet Bilfrakt TransBothnia Logistik AB och vi har anställt tre mycket viktiga nyckelpersoner med hög kompetens och lång erfarenhet från branschen. Du kan läsa mer om detta här.