Byggnation i Skelleftehamn…

Vi på Bilfrakt kan stolt meddela att vi fått i uppdrag av Boliden att köra 180 000 ton järnsand till oljehamnen i Skelleftehamn.
Järnsanden ska sedan användas som grund för byggnationen av en helt ny hamn…

2018-10-03T11:17:04+00:00