Nu har vi på Bilfrakt TransBothnia Logistik tagit hem en upphandling där vi ska sköta mottagning, omhändertagande, lastning och transport av sopor från Storumans och Lyckseles kommuner till anläggningen på Dåvamyran i Umeå. Tillsammans genererar de båda kommunerna cirka 7000 ton sopor årligen.
Läs mer om projektet på https://affarsliv24.vk.se/2639117/miljonavtal-for-umeaforetag-en-prestigeaffar?_ga=2.215295511.146818524.1547458438-339214901.1544107039.