Utbildning & Kompetens

Olika kunder och uppdrag ställer olika krav på utbildning och kompetens. Det är alltid kontraktet som styr, vilket gör att man kan behöva olika kurser beroende på vilken kund man kör åt.
Basen för vår verksamhet är de samlade resurserna hos samtliga delägare. Bakom varje uppdrag ligger i hög grad alla de kunniga och serviceinriktade medarbetare vi har på fältet.
För att kunna garantera kvalitet i hela kedjan och för att nå upp till vår vision och företagspolicy är det ytterst viktigt att se till att de som utför jobb har alla behörigheter som krävs.
Nedan finner du aktuella kurstillfällen som våra utbildningspartners regelbundet lägger upp.
Har du frågor som rör utbildning och kompetens kan du kontakta Bilfrakts kommunikation och hållbarhetsavdelning.

EMILIA LINDSTRÖM
Kommunikation och hållbarhetschef
Tel: 090-206 56 36

Bilfrakt.se strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller kunskap och utveckling. Vi är nyfikna, förändringsbenägna och ständigt öppna för nya idéer. Våra förare är företagets ansikte utåt och vi månar om deras välmående och vilja att utvecklas och lära nytt. Därför lägger vi stor vikt vid att tillsammans med våra utbildningspartners kunna erbjuda olika utbildningar som tar våra medarbetare och i förlängningen hela företaget vidare mot framtiden.