Leverans från egna täkter

Vi levererar grus, sand, jord, bergkross och återvunna material från våra egna täkter. Vi samarbetar även med andra täktägare så att du som kund alltid får ditt material levererat med kortast möjliga transportavstånd med lägsta möjliga miljöpåverkan.

Egen hämtning – privat hämtning eller hemkörning?

Om du som privatperson är intresserad av våra tjänster bör du fundera över vad för slags material du behöver. Vi levererar enligt dina önskemål och kan erbjuda allt från egen hämtning, privat hämtning eller hemkörning i form av säckar eller fulla lastbilsflak.

  • Vill du göra egen hämtning av mindre mängder med personbilssläp finns det möjlighet för det på anvisade platser i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Malå.
  • Vi levererar direkt hem till dig som bor i Umeå-, Lycksele-, Malå-, Skellefteå- och Storumanområdet.
  • Vi kan även hjälpa dig att köra bort ris, jord och sand.

Jordprodukter från Hasselfors

I vissa av våra egna täkter har vi tillstånd för materialåtervinning och jordtillverkning. Vi är särskilt stolta över att från vår täkt i Umeå kunna tillverka och sälja jordprodukter i samarbete med Hasselfors Garden.

Certifierade produkter

Certifierade produkter innebär en förenklad mottagningskontroll för dig som köpare då kontroll och provning av materialet redan har utförts och deklarerats. Som kund kan du vara trygg i våra råvaror med hänsyn till spårbarhet, miljö och materialets sammansättning.

Vi är Certifierade enligt:

  • EN 12620 Ballast för Betong
  • EN 13043 Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
  • EN 13450 Ballast för Järnväg
  • EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg och anläggningsbyggande
Egen hämtning eller privat hämtning av grus, sand, jord

Egen hämtning, privat hämtning av grus, sand och jord

Järnsand från Boliden

Tack vare mycket goda isolerande och dränerande egenskaper är järnsanden ett utmärkt konstruktionsmaterial för vägbyggen och husgrunder. I samarbete med Boliden Rönnskär i Skelleftehamn kan vi leverera järnsand av högsta kvalitet direkt hem till din dörr.