Bilfrakt Bothnia AB är anslutna till Fair Transport. Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett företag som lever upp till lagstadgade krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett företag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för ständiga förbättringar.

Välkommen att kontakta oss på 090-206 56 00