Behöver du ett material som inte tjälskjuter? I samarbete med Boliden i Skellefteå levererar vi järnsand. Ett material som har mycket goda isolerande och dränerande egenskaper. Kontakta vår transportledning på 0910- 29 10 00 för mer information.