Laddar Utbildningar
Detta evenemang har redan ägt rum.

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Räddningsverket eller annan behörig myndighet.

Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S) krävs däremot utbildning i de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Intyget visar att föraren deltagit i s.k. ADR-utbildning och genomgått godkänt prov avseende de särskilda krav som måste uppfyllas för transport av farligt gods.

För mer info, se www.muek.com

Till toppen