Laddar Utbildningar
Detta evenemang har redan ägt rum.

Detta är en grundutbildning för dig som ska arbeta på vägar där trafikverket är väghållare.

Innehåll

 • Trafiksäkerhet
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskanalys
 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 – principen
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt storlek
 • Skyddsanordningar på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
Till toppen