Laddar Utbildningar
Detta evenemang har redan ägt rum.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor och är anpassad för den som ska vara utmärkningsansvarig.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt övrig relevant lagstiftning
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, fasta arbetsplatser, trafikreglering m.m.
 • Trafikförordningen
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Fördjupning om vägarbeten
 • Funktion och handhavande av skyddsanordningar
 • Objektanpassa TA-planer
 • Information till TLC, 3:e man etc
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanter
 • Arbetsmetoder

 

Till toppen