Laddar Utbildningar
Detta evenemang har redan ägt rum.

Fallskyddsutbildning som ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

Innehåll

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
  • Kunna genomföra en räddning av en nödställd
Till toppen