Laddar Utbildningar
Detta evenemang har redan ägt rum.

Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt kunna utföra första hjälpen

Till toppen