Vår moderna maskinpark och flexibla organisation ger oss möjlighet att samarbeta med kunder både i bygg- och marksektorn samt utföra vägunderhåll och vinterväghållning åt kommuner, entreprenörer och privatpersoner.

    Vi erbjuder:

  • Specialinriktade maskintjänster till byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, energibolag och järnvägsentreprenörer
  • Väghyvlar för bland annat vägunderhåll, grävlastare för linje- och kabelarbeten åt energibolag, minigrävmaskiner för schaktarbeten där det är trångt eller marken är känslig
  • Teleskoplastare, mångsidiga maskiner som servar bland annat byggföretagen med materialhantering, personlyft med personkorgar och andra servicearbeten
  • Maskiner med monterade slaghacks- och buskröjningsaggregat för klippning och slyröjning av diken och slänter. En del av fordonen är även utrustade med kran som med en gripskopa underlättar att få trädgårdsjorden precis där du vill ha den.
  • Specialutrustning och särskilt utbildad personal så vi kan ta på oss järnvägsrelaterade maskintjänster

Behöver du hjälp med snöröjning?

Våra maskiner och fordon har all utrustning som krävs för att ta hand om både trånga parkeringar, gång- och cykelbanor men även väg E4 i full snöstorm. Under vinterhalvåret snöröjer och sandar vi åt kommuner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare. Du ser säkert också våra fordon ute på de större vägarna, oftast som underentreprenör åt Trafikverkets driftentreprenörer.

Vi kan även erbjuda möjligheten att skotta tak med kranmonterad snöborste. Givetvis är alla våra fordon och maskiner besiktade, godkända och försäkrade enligt gällande lagar och krav. Våra förare har förarbevis och genomgår löpande olika kompetensutbildningar.