PATRIK BERGLUND
VD och Koncernchef
Tel: 090-206 56 01

Ekonomi/Administration

NICKLAS HERMANSSON
Ekonomichef/tf AO-chef fastighet
Tel: 090-206 56 03

KAROLINA ALENIUS
Redovisningsansvarig
Tel: 090-206 56 24

ÅSA LINDGREN
Ekonomiassistent
Tel: 090-206 56 02

Kommunikation och hållbarhet

EMILIA LINDSTRÖM
Kommunikation och hållbarhetschef
(Föräldraledig)
Tel: 090-206 56 36

Affärsområde Anläggning

ANDERS BRÄNNLUND
AO-chef Anläggning
Tel: 090-206 56 07

MATILDA BASK
Produktionsstöd
Tel: 090-206 56 13

Produktionområde Anläggning Syd

LINDA DANIELSSON
Platschef Syd
Tel: 090-206 56 14

BÖRJE BURSTRÖM
Arbetsledare
Tel: 090-206 56 09

JOHAN FESSE
Arbetsledare
Tel: 090-206 56 23

MIKAEL LJUNG
Entreprenadingenjör / kalkyl
Tel: 090-206 56 16

EMMA LINDGREN
Transportledare
Tel: 090-206 56 06

ELIN DAHLBERG
Transportledare
Tel: 090-206 56 05

DAVID BRÄNNSTRÖM
Transportledare
Tel: 090-206 56 25

JEANETTE ERICSON
Prissättare
Tel: 090-206 56 17

Produktionsområde Anläggning Norr

DAVID HOLMQVIST
Platschef Norr
Tel: 0910-29 10 13

KENNETH LÖVGREN
Entreprenadingenjör / Kalkyl
Tel: 0910-29 10 07

JOAKIM JONSSON
Transportledare
Tel: 0910-29 10 05

TINA KARLSSON
Transportledare
Tel: 0910-29 10 08

ANDERS KÅGSTRÖM
Transportledare
Tel: 0910-29 10 06

Produktionsområde Anläggning Väst

KARIN HOPSTADIUS
Platschef Väst
Tel: 0951-58 40 01

MAGNUS MÅRTENSSON
Platschef Väst
Tel: 0950-40 20 52

MALIN JÖNSSON
Transportledare
Tel: 0951-58 40 03

Produktionsområde Ballast

NILS ANDERSSON
Maskinförare
Tel: 0910-29 10 11

MIKAEL FORSBERG
Maskinförare
Mobil: 070-286 70 17

Affärsområde Logistik

THOMAS OLSSON
Säljare/tf AO-chef logistik
Tel: 0910-29 10 12

NIKLAS GRANATH
Transportledare
Tel: 090-206 56 27

TORDH LINDQVIST
Transportledare
Tel: 090-206 56 22

ANDERS SÖDERBERG
Transportledare
Tel: 0910-29 10 02

CHRISTER ERIKSSON
Transportledare
Tel: 0910-29 10 03

Affärsområde Fastighet

NICKLAS HERMANSSON
Tf AO-chef fastighet
Tel: 090-206 56 03

ANDERS HÄLLGREN
Fastighetsskötare / traktorförare
Tel: 0910-29 10 01
Mobil: 070-214 07 08

Här finns vi
Offertförfrågan
Styrelse/valberedning
Fakturering