Bilfrakt Bothnia förstärker sin organisation med en ny platschef på anläggning Norr

Bilfrakt Bothnia AB har från den 3:e juni anställt David Holmqvist som platschef på anläggning norr.

David som har en lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet har under sin yrkeskarriär arbetat i många år hos Skellefteå kommun och på Fritidskontoret.  Därefter har David haft sin arbetsplats hos BDX i sex år för att ifrån april i år gjort ett kortare gästspel hos Skellefteå kommun på Samhällsbyggnadskontoret. Nu har David börjat sin anställning hos Bilfrakt Bothnia i Skellefteå där nästa kapitel skall skrivas.

David är 43 år född och uppvuxen i Skellefteå och bor med sin familj i Långviken. Fritidsintressen är gården som rymmer några får, den egna skogen, skoteråkning, husbilen och barnens olika aktiviteter.

David tycker om att möta olika människor i sitt arbete, det lyfter ofta arbetsdagen, och tillsammans med kunder, kollegor och samarbetspartners arbetar vi fram nya lösningar säger David.

Patrik Berglund Vd och koncernchef på Bilfrakt Bothnia säger att vi kraftigt stärker vår marknadsposition på vår anläggningsverksamhet i norra Västerbotten genom att knyta David Holmqvist till Bilfrakt Bothnia. Ambitionen är att Bilfrakt fortsättningsvis skall vara Västerbottens ledande logistik- maskin- och entreprenadföretag och med David på plats tar vi oss an den växande marknaden i Skellefteå med tillförsikt.