Om Bilfrakt

Bilfrakt började sin resa redan 1940, då Umeå Bilfrakt ekonomiska förening bildades. 2004 slog man samman Skellefteå Bilfrakt med Umeå Bilfrakt ekonomiska förening, för att sedan 2007 även gå ihop med Transportbolagen i inlandet. 2010 köpte man även upp V-schakt. Åren 2011-2013 var kämpiga och bolaget var nära konkurs. Man sålde då delar av verksamheten och räddade på så vis företaget. Bilfrakt började sakta men säkert men säkert att återhämta sig från den ekonomiska krisen och 2014 startade man dotterbolaget Bilfrakt Ballast AB som sköter om bilfrakts täktverksamheter. Idag är vi en betydande aktör i hela Västerbotten.

Vi vill erbjuda dig de bästa anläggnings-och entreprenadtjänsterna i Västerbottens län. I nära samarbete med dig som kund utvecklar vi kompletta logistiklösningar och tar hand om hela behovet av anläggnings- och entreprenadverksamhet. Genom bra kommunikation och tydliga direktiv skapar vi ett starkt förtroendeband med våra kunder, stora som små.

Bakom framgången ligger i hög grad våra kunniga och serviceinriktade delägare och medarbetare. De har i sin tur tillgång till en omfattande och modern fordonspark utrustad med det senaste inom informationsteknologi. Målet är att alltid kunna garantera kvalité i hela kedjan från hämtning till avlämning på rätt plats och i rätt tid.

För att kunna vara de vi vill vara har vi tagit fram en värdegrund som alla medarbetare på alla nivåer ska följa. Vi tror att tydliga riktlinjer skapar förtroende hos både medarbetare och kunder och hjälper oss att va bäst i branschen på både transport och bemötande. Genom att hela tiden utgå från dem tar vi ansvar för att Bilfrakts verksamhet drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och ärligt sätt.

Vår värdegrund

  • Engagerade, aktivt stödjande och bidragande medarbetare och ägare som mår bra, trivs och utvecklas
  • Kunder uppfattar oss som omtänksamma, pålitliga och förtroendeskapande
  • En offensiv utveckling av vår kompetens som skapar önskvärda effekter
  • Ett Bilfrakt som uppfattas som ett kreativt och utvecklingsinriktat företag med en stark vilja att ständigt förbättra sig

Vår affärsidé

”Värdeskapande, flexibla logistik- och entreprenadlösningar, med omtanke om klimat och miljö”

Vår vision

”Med förnyelse, lagarbete, och stolthet blir vi branschledande och skapar framgång
och konkurrenskraft för våra delägare.”