Under sommaren kommer grop 21 att hållas stängd under vecka 29, 30 och 31. Under vecka 28 kan utlastning avropas av Ume Assistance via radio eller telefon. Enstaka lass kan även lastas ut under vecka 29, 30 och 31 om behov finns.

Välkommen!