Umeå kommuns upphandling av vinterväghållningen blev föremål för granskning av konkurrensverket. Nu har verket fattat beslutet att lägga ner utredningen.
Läs mer om detta här.