Sponsring

Vårt sponsorskap

Bilfrakt sponsrar föreningar och, evenemang i syfte att dels bidra till attraktiva samhällen på våra verksamhetsorter, men även för att höja kännedomen om Bilfrakt både lokalt och regionalt och därmed öka stödet och engagemanget för den gröna omställningen i norr. Om ni har ett befintligt sponsringsavtal med oss, se till att ni då har skickat in dokumentation som visar att ni uppfyllt sponsorkraven innan ni gör en ny ansökan. Er ansökan blir behandlad inom tre månader.

För närvarande riktar vi främst fokus på föreningar som är verksamma på våra verksamhetsorter Skellefteå, Umeå, Lycksele, Storuman och Hemavan samt större arrangemang i Västerbotten.

Vårt sponsorskap kräver att det finns ett seriöst och aktivt arbete i enlighet med svensk idrotts värdegrund. Idrottsrörelsens värdegrund bygger på fyra områden. Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Ansök om sponsring

    Önskat sponsringsbelopp