Fakturering

Kunder
Leverantör

Fakturering

Fyll i den här blanketten och skicka in den till Bilfrakt via mejl till faktura@bilfrakt.se

Faktureringsrutin

För att minimera kostnader och minska negativ påverkan på miljön strävar vi mot att all fakturering ska skickas elektroniskt via e-faktura eller som PDF via mail.

Vi kan skicka ut våra fakturor via följande alternativ:

1. E-faktura:
Vi är kopplade mot InExchange, är inte kunden kopplad mot InExchange behövs följande uppgifter: 
Fullständigt bolagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, GLN,
kontaktperson (namn och e-postadress), operatör och land –

2. PDF-faktura:
Fakturan skickas via mail som en PDF. Skicka fakturan till faktura@bilfrakt.se – Ange kundnummer och mailadress.

3. Brev:
Här tillkommer en faktureringsavgift per faktura på 25 kr exkl. moms. Vi behöver en fullständig faktureringsadress. Fyll i den här blanketten och skicka in den till Bilfrakt via mail till faktura@bilfrakt.se

Fakturering

Fyll i den här blanketten och skicka in den till Bilfrakt via mejl till faktura@bilfrakt.se

Faktureringsrutin

Bästa leverantör, du kan välja mellan att skicka fakturor på två olika sätt till oss. Antingen som ett vanligt brev eller via e-mail som en bifogad PDF-fil. Vi tar gärna emot fakturor via mail till bilfrakt@pdf.elektronomi.se

Att tänka på när du skickar fakturor till oss:

– Fakturor ska innehålla beställarens namn, samt faktureras till rätt bolag .
– Fakturan får gärna innehålla märkning som du mottagit från beställaren.
– Endast fakturor ska skickas till fakturadresserna, övriga brev skickas till vår ordinarie adress.
– Fakturorna MÅSTE vara märkta med korrekt mottagarkod för resp. bolag, se nedan:

Faktureringsadresser till repektive bolag:

Bilfrakt Bothnia AB
MOTKOD 7365566573034
Box 171
831 22 Östersund

Bilfrakt Ballast AB
MOTKOD 7365569869950
Box 171
831 22 Östersund

Bilfrakt TransBothnia Logistik AB
MOTKOD 7365591650069
Box 171
831 22 Östersund

Logifast AB
MOTKOD 7365561047189
Box 171
831 22 Östersund

Organistionsnummer till några av våra bolag:

Bilfrakt Bothnia AB, 556657-3035
Bilfrakt Ballast AB, 556986-9950
Bilfrakt TransBothnia Logistik AB
559165-0063 Logifast AB, 556104-7183

Vänligen tänk på följande när du skickar fakturor via mail till oss:

– Skicka varje faktura (med samtliga sidor och eventuella bilagor) i EN PDF-fil.
– Ni kan bifoga många PDF-filer/fakturor i samma mail, men varje PDF får endast innehålla EN faktura.
– Bilagor ska vara inkluderade i samma PDF-fil som fakturan.
– Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automattjänst.
– Filnamnen får inte innehålla å, ä eller ö. Inte heller tecknet @.

Kontaktperson gällande leverantörsfakturor:

Åsa Lindgren

Ekonomiassistent
090-206 56 02